Cenník


cennik img

Individuálne lekcie: 35€ / 1 hod.

Skupinové lekcie: dohodou

Golfové balíky:
5 hodín individuálne: 160€
10 hodín individuálne: 290€

Kurz Zelená karta (Oprávnenie na hru)
10 hodín: 290€ / 1 osoba, 220€ / 2 a viac osôb
záverečná skúška + certifikát: 30€
– v cene: zapožičanie palíc, golfové loptičky, poplatky

Balík “Play like a PRO”
– 9 jamiek course management + golfová psychológia: 65€
– 18 jamiek course management + golfová psychológia: 90€